وینچ برقی تک فاز

با توجه به وزن مناسب و سهولت نصب و کاربردی بودن در بسیاری از کارگاهها مورد استفاده قرار میگیرد

وینچ برقی تک فاز

با توجه به وزن مناسب و سهولت نصب و کاربردی بودن در بسیاری از کارگاهها مورد استفاده قرار میگیرد. روش های استفاده از این مدل وینچ بالابر تک فاز 1 بدون استفاده از قرقره که در این حالت قلاب بالابر بدون واسطه به جسم موردنظر وصل و آن را جابجا میکند. 2 با استفاده از قرقره که در این روش سرعت جابجایی بالارفته و وزن بیشتری را میتوان جابجا کرد که در این وینچ دکمه‌ی توقف سریع تقویت شده است به این وینچ ها بالابرهاب کوچک ساختمانی گفته میشود که در کارگاه‌ها، ساختمان‌ها و فروشگاه‌ها برای جابجایی اجسام سبک و با ارتفاع کم مورد استفاده قرار میگیرد.

وینچ برقی تک فاز
دانلود اطلاعات فنی