گالری های ما

همه
  • همه
  • سیم بکسل
  • زنجیر
  • تسمه
  • جرثقیل
  • اتصالات

قلاب دینام

قلاب دینام

Chain

Chain

Wire rope

Wire rope

Wire rope

Wire rope

زنجیر صنعتی ابزاری برای لیفتینگ بارها میباشد که نه تنها در لیفتینگ بلکه در کشش بار بر روی سطوح و جرثقیل زنجیری نیز کاربرد دارد

زنجیر صنعتی ابزاری برای لیفتینگ بارها میباشد که نه تنها در لیفتینگ بلکه در کشش بار بر روی سطوح و جرثقیل زنجیری نیز کاربرد دارد