سیم بکسل 1 در 19

سیم بکسل 1 در 19 از رشته های (مفتول) فولادی گالوانیزه سرد یا گرم ساخته شده این سیم بکسل از استحکام بالایی برخوردار بوده و انعطاف کمی دارد و در مواردی که نیاز به خم کردن سیم باشد استفاده نمیشود

سیم بکسل 1 در 19

سیم بکسل 1 در 19 از رشته های (مفتول) فولادی گالوانیزه سرد یا گرم ساخته شده این سیم بکسل از استحکام بالایی برخوردار بوده و انعطاف کمی دارد و در مواردی که نیاز به خم کردن سیم باشد استفاده نمیشود و یک سیم بکسل مهاری محسوب میشود که در دکل های مخابراتی صنایع پتروشیمی و در مواردی همچن نرده کشی و حصار کشی مورد استفاده قرار میگیرد. که به آن استرند پیش تنیده نیز میگویند که از تابیدن متول هایی قطور ساخته شده است

سیم بکسل 1 در 19
دانلود اطلاعات فنی