اتصلات - قلاب دینام(نری-مادگی)

قلاب دینام نری-دین 580

قلاب دینام نری-دین 580

قلاب دینام که به آن پیچ چشمی نیز گفته میشود در دو نوع نری و مادگی تولید شده و برای لیفتینگ قطعات و تحمل حمل بار کششی طراحی شده است

بیشتر ..
قلاب دینام مادگی-دین 582

قلاب دینام مادگی-دین 582

قلاب دینام در دو نوع نری و مادگی تولید شده و برای لیفتینگ قطعات و تحمل حمل بار کششی طراحی شده است.

بیشتر ..