جرثقیل و تسمه

جرثقیل ابزاری است در انواع دستی و برقی، سیم بکسلی و زنجیری با داشتن قابلیت های مختلف جهت بار برداری که با ارتفاع متنوع وتسمه جهت بستن بار و جا به جايي كالا مورد استفاده قرار ميگيرد .