جرثقیل - قلاب قرقره

قلاب قرقره بغل بازشو

قلاب قرقره بغل بازشو

هدف اصلی استفاده از این قلاب قرقره برای اتصال بار، قابلیت کششی بار، افزایش توان فردی و یا بالابرها هنگام بلند کردن و تغییر جهت حرکت طناب یا کابل میباشد.

بیشتر ..