جرثقیل - جرثقیل دستی(دستی-پولیفت)

جرثقیل دستی زنجیری

جرثقیل دستی زنجیری

از این نوع جرثقیل برای حمل و جابجایی اجسام استفاده میشود یکی از ساده ترین و کاربردی ترین جرثقیل ها برای جابجایی کالا ها در صنایع کوچک و بزرگ می باشد

بیشتر ..
پولیفت دستی زنجیری

پولیفت دستی زنجیری

این دستگاه برای نزدیک کردن دو قطعه (جسم) مورد استفاده قرار میگیرد

بیشتر ..