جرثقیل -جرثقیل برقی (زنجیری-سیم بكسلی)

جرثقیل برقی سیم بکسلی 2 به 1

جرثقیل برقی سیم بکسلی 2 به 1

به دو دسته‌ی سیم بکسلی و زنجیری تقسیم میشوند که این دو دسته نیز به تک فاز و سه فاز تقسیم میشوند از خصوصیات جرثقیل های برقی میتوان به این موارد اشاره کرد:

بیشتر ..
جرثقیل برقی سیم بکسلی 4 به 1

جرثقیل برقی سیم بکسلی 4 به 1

به دو دسته‌ی سیم بکسلی و زنجیری تقسیم میشوند که این دو دسته نیز به تک فاز و سه فاز تقسیم میشوند

بیشتر ..
جرثقیل برقی زنجیری 0/5 تا 25 تن

جرثقیل برقی زنجیری 0/5 تا 25 تن

جرثقیل برقی از نوع زنجیری دارای موتوری با آلیاژ آلومینیوم، وزن کم، با خاصیت خنک کنندگی قابلیت استفاده‌ی مستمر تا 30 دقیقه را به ما میدهد

بیشتر ..