اتصالات - جكلوی

جكلوي جغجغه‌ای

جكلوي جغجغه‌ای

قابل استفاده از زنجیرهایی با گرید 70، 80 و 100 مونتاژ یک تکه ، بدون وجود پیچ و مهره و احتمال شل شدگی. دارای کاربردی آسان.

بیشتر ..
جکلوی اهرمی

جکلوی اهرمی

اهرم آن دارای ساختاری بسیار مقاوم میباشد تا از بسط یافتن جلوگیری کند. اتصال سرپیچ گردان بر روی قلاب فرایند کشش مستقیم را فراهم میسازد.

بیشتر ..