اتصالات - حلقه

مستر لینک

مستر لینک

حلقه فولادی یکی از اتصالات مهم لیفتینگ محسوب میشود، چرا که اتصال مشترک بین زنجیر ( 2قلاب و 4 قلاب زنجیری) و سیم بکسل (2 قلاب و 4 قلاب سیم بکسلی) را فراهم میکند

بیشتر ..
حلقه گرد

حلقه گرد

حلقه فولادی یکی از اتصالات مهم لیفتینگ محسوب میشود در واقع برای ایجاد ارتباط بین تجهیزات جابجایی از آن استفاده میشود

بیشتر ..
حلقه بیضی شکل فولادی

حلقه بیضی شکل فولادی

حلقه ها به عنوان ابزار صنعتی جهت لیفتینگ کاربرد بسزایی دارند

بیشتر ..
حلقه فولادی اسمبلی

حلقه فولادی اسمبلی

حلقه ها به عنوان ابزار صنعتی جهت لیفتینگ کاربرد بسزایی دارند که بنا به کاربردشان به دو دسته تقسیم میشوند

بیشتر ..