گووه

انتهای گووه دارای راندمان 80 درصدی بر اساس توان اعلام شده سیم بکسل در کاتالوگ میباشد.

گووه
گووه

انتهای گووه دارای راندمان 80 درصدی بر اساس توان اعلام شده سیم بکسل در کاتالوگ میباشد. تمامی الزامات استاندارد ASME B30.26 از جمله ضریب طراحی ، آزمون کنترل کیفیت را دارا میباشد. نکته مهم دیگر اینگه این گووه ها الزامات عملکردی مهمی همچون عمر فرسودگی و تحمل فشار وارده را دارا است که در استاندارد ASME B30.26 به آن اشاره نشده است قطر پین و گیره باز شونده‌ به گووه و سرپیچ (حفره) آن، اجاره اتصال با بسته شدن قالب و سرپیج را میدهد. با بسته شدن بر روی بخش مرده سیم بکسل در اصل به عنوان مهار کننده از آن استفاده میشود. استفاده از گووه نیاز به سیم اضافی را از بین برده و به سادگی قابل نصب میباشد.

گووه
دانلود اطلاعات فنی