شگل تناژدار نعلی مدل جی-209

این شگل بیشترین کاربرد را در جابجایی، بستن بار، اتصال دو قطعه و رابط بین تسمه و زنجیر دارد. جنس بدنه آن گالوانیزه بوده

شگل تناژدار نعلی مدل جی-209

این شگل بیشترین کاربرد را در جابجایی، بستن بار، اتصال دو قطعه و رابط بین تسمه و زنجیر دارد. جنس بدنه آن گالوانیزه بوده و در برابر زنگ زدگی در محیط های مرطوب و خوردگی در شرایط اسیدی از مقاومت مناسبی برخوردار است. از 1 تن تا 250تن موجود میباشد.

شگل تناژدار نعلی مدل جی-209
دانلود اطلاعات فنی