شگل معمولی *یو* تیپ اروپایی

این شگل بطور گسترده ای در سیستم تجهیزات مورد استفاده قرار میگیرد

شگل معمولی *یو* تیپ اروپایی

این شگل بطور گسترده ای در سیستم تجهیزات مورد استفاده قرار میگیرد جنس بدنه آن گالوانیزه بوده و در برابر زنگ زدگی در محیط های مرطوب و خوردگی در شرایط اسیدی از مقاومت مناسبی برخوردار است. به عنوان رابط بین دو قطعه ای مورد استفاده قرار میگیرد که نیازمند فضای عرضی بیشتری در شگل میباشد از سایز 5 میلیمتر تا 45 میلیمتر موجود میباشد

شگل معمولی *یو* تیپ اروپایی
دانلود اطلاعات فنی