زنجیر گرید 100

از آلیاژی مقاوم ، گرید بالایی از فولاد ساخته شده و نسبت به زنجیر گرید 80 از 30% مقاومت بیشتری برخوردار است

زنجیر گرید 100

از آلیاژی مقاوم ، گرید بالایی از فولاد ساخته شده و نسبت به زنجیر گرید 80 از 30% مقاومت بیشتری برخوردار است. جزء پرکاربردترین نوع زنجیرها در عملیات باربرداری میباشد این زنجیر آزمون کششی برای کنترل کیفیت زنجیر و ارزیابی جوش و مواد سازنده زنجیر را با موفقیت پشت سر گذاشته دارای استانداردهای ASTM , NACM , OSHA

زنجیر گرید 100
دانلود اطلاعات فنی