زنجیر-دین 766

این زنجیرها با دانه های نسبتا کوتاه و از استیل با کیفیت تولید میشود و کاربردی عمومی دارد

 زنجیر-دین 766

این زنجیرها با دانه های نسبتا کوتاه و از استیل با کیفیت تولید میشود و کاربردی عمومی دارد این زنجیرها با محافظ های گوناگونی در دسترس بوده از جمله محافظ از جنس زینک ، گالوانیزه و بدون رنگ که میتوانید بسته به نیاز خود سفارش دهید درنظر داشته باشید که این زنجیر ها مناسب مصارف بالابری نمیباشد

 زنجیر-دین 766
دانلود اطلاعات فنی