ورق گیر لولایی

با دارا بودن قابلیت حرکت به طرفین در فضاهای کوچک مورد استفاده قرار میگیرد

ورق گیر لولایی

با دارا بودن قابلیت حرکت به طرفین در فضاهای کوچک مورد استفاده قرار میگیرد قابلیت گرفتن ورق از صفر تا 125 میلیمتر را دارا می‌باشد.

ورق گیر لولایی
دانلود اطلاعات فنی