ورق گیر عمودی

تجهیزاتی هستند که در عملیات باربرداری برای گرفتن و بلند کردن ورقها و ستونهای فلزی کاربرد دارند

ورق گیر عمودی

تجهیزاتی هستند که در عملیات باربرداری برای گرفتن و بلند کردن ورقها و ستونهای فلزی کاربرد دارند . این ورق گیرها در انواع مختلفی ساخته میشوند که طراحی آنها بسته به نوع کاربرد بصورت عمودی و افقی و چنگک گیر میباشد. جنس این ورق گیر از آلیاژ های بسیار مقاوم میباشد در هنگام استفاده حد مجاز بار را درنظر بگیرید، هرگز از آنها خارج از ظرفیتشان استفاده نکنید زیرا درنظر نگرفتن آن ممکن است آسیب های جدی مالی و جانی ببار بیاورد هر بار فقط یک صفحه ها با آن جابجا کنید قبل از استفاده باید از تمیز بودن سطح بار و روغنی نبودن آن اطمینان حاصل کرد و موارد مربوط به ایمنی را چک کنید

ورق گیر عمودی
دانلود اطلاعات فنی