وینچ جلو ماشینی 12000 ولت

وسیله ای است که از یک قرقره، کابل،قلاب، گریبکس، الکتروموتور تشکیل شده است

وینچ جلو ماشینی 12000 ولت

وسیله ای است که از یک قرقره، کابل،قلاب، گریبکس، الکتروموتور تشکیل شده است. بمنظور نصب بر روی خودرو برای جابجایی و کشش اجسام در مناطقی که فاقد برق شهری میباشد بسیار مناسب است که بر روی شاسی یا سپر خودرو نصب می شود و با استفاده از نیروی برق باتری ماشین کارمیکند این وینچ ها دارای ظرفیت های مختلف و متزاژ متفاوت وابسته به طول سیم میباشد. در مواقع نیاز سیم متصل به بار درحال کشش را از طریق یک ضامن میتوان آزاد کرد

وینچ جلو ماشینی 12000 ولت
دانلود اطلاعات فنی