سیم بکسل 6 در 37 با مغزی الیافی

با ساختاری متقاطع در مهندسی کاربردی مورد استفاده قرار میگیرد و همچنین با مغزی IWRC ( هسته مستقل فولادی به عنوان مغزی) در دسترس میباشد.

سیم بکسل 6 در 37 با مغزی الیافی

با ساختاری متقاطع در مهندسی کاربردی مورد استفاده قرار میگیرد و همچنین با مغزی IWRC ( هسته مستقل فولادی به عنوان مغزی) در دسترس میباشد. در انگلستان سیم بکسل 6 در 36 ساختاری متداول بوده در حالیکه در قاره اروپا این سیم بکسل بصورت گسترده با کاربردی متنوع مورد استفاده قرار میگیرد. کاربردها : کاربرد مهندسی استفاده در جرثقیل استفاده در بالابر

سیم بکسل 6 در 37 با مغزی الیافی
دانلود اطلاعات فنی