اتصلات - قلاب

قلاب (اس) ضامن دار

قلاب (اس) ضامن دار

قلاب به عنوان یکی از اتصالات در باربرداری برای گرفتن و بلند کردن بار با جرثقیل و سایر تجهیزات مورد استفاده قرار میگیرد و از جنس فولاد میباشد.

بیشتر ..
قلاب (اس) گردان ضامن دار

قلاب (اس) گردان ضامن دار

قلاب به عنوان یکی از اتصالات در باربرداری برای گرفتن و بلند کردن بار با جرثقیل و سایر تجهیزات مورد استفاده قرار میگیرد و از جنس فولاد میباشد.

بیشتر ..
قلاب (اس) تاشو ضامن دار از پشت

قلاب (اس) تاشو ضامن دار از پشت

ساخته شده از آلیاژی با کیفیت بالا مجهز به زبانه ای ایمن برای جلوگیری از لغزش

بیشتر ..
قلاب ( اس) پیم خور زنجیری ضامن دار

قلاب ( اس) پیم خور زنجیری ضامن دار

قلاب به عنوان یکی از اتصالات در باربرداری برای گرفتن و بلند کردن بار با جرثقیل و سایر تجهیزات مورد استفاده قرار میگیرد و از جنس فولاد میباشد.

بیشتر ..
قلاب (اس) خام

قلاب (اس) خام

قلاب به عنوان یکی از اتصالات در باربرداری برای گرفتن و بلند کردن بار با جرثقیل و سایر تجهیزات مورد استفاده قرار میگیرد.

بیشتر ..