جرثقیل - مگنت

مگنت

مگنت

دارای ساختاری سبک، عملکردی آسان، مکش گسترده، ایمن و قابل اعتماد ، طول عمر عملیاتی طولانی سایز کوچک کاربردی ساده بدون مصرف برق ، بدون از بین بردن خواص مغناطیسی

بیشتر ..