گالری های ما

همه
  • همه
  • سیم بکسل
  • زنجیر
  • تسمه
  • جرثقیل
  • اتصالات

Chain

Chain

Wire rope

Wire rope

Wire rope

Wire rope

زنجیر صنعتی ابزاری برای لیفتینگ بارها میباشد که نه تنها در لیفتینگ بلکه در کشش بار بر روی سطوح و جرثقیل زنجیری نیز کاربرد دارد

زنجیر صنعتی ابزاری برای لیفتینگ بارها میباشد که نه تنها در لیفتینگ بلکه در کشش بار بر روی سطوح و جرثقیل زنجیری نیز کاربرد دارد