اتصالات - حلقه

مستر لینک

مستر لینک

بیشتر ..
حلقه گرد

حلقه گرد

بیشتر ..
حلقه بیضی شکل فولادی

حلقه بیضی شکل فولادی

حلقه ها به عنوان ابزار صنعتی جهت لیفتینگ کاربرد بسزایی دارند که بنا به کاربردشان به دو دسته تقسیم میشوند

بیشتر ..
حلقه فولادی اسمبلی

حلقه فولادی اسمبلی

حلقه ها به عنوان ابزار صنعتی جهت لیفتینگ کاربرد بسزایی دارند که بنا به کاربردشان به دو دسته تقسیم میشوند

بیشتر ..